نشا
نمو، شکوفایی، آفرینش
مشاور شما در توسعه شایستگی های رفتاری

آنچه در نشا می‌اندیشیم:

ما در نشا، یافته‌ایم که توسعه‌ی جامعه و سازمان‌های ما، بیش از آنکه نیازمند دانش و تخصص باشد، محتاج توسعه رفتار و ظرفیت‌های روانشناختی است. چندان‌که نشا، ماموریت خود را همراهی افراد و سازمان‌ها در جهت رشد و تعالی رفتاری تعریف کرده است.

ما از طریق برنامه‌های ارزیابی، خودشناسی، کارگاه‌های آموزشی تجربه محور، و جلسات کوچینگ و منتورینگ به شما و سازمان متبوعتان برای‌ جهت‌دهی کارراهه‌ی شغلی و حرفه‌ای و همچنین در توسعه شایستگی‌های رفتاری، ارتباطات، تصمیم‌گیری، جرات ورزی و تنظیم هیجان، کمک می‌کنیم.

این خدمات برای بهینه‌سازی جذب و استخدام افراد، جانشین پروری، شایسته گزینی و توسعه منابع انسانی و مدیریتی برای سازمان‌ها امری ضروری است.

گروه توسعه مدیریت نشا  

برنامه‌های توسعه سازمان

همراهان نشا:

محمد مهدی هاشمی

محمدمهدی هاشمی 

مدیرعامل گروه توسعه مدیریت نشا

حامد رحیمی 

معاون خدمات منتورینگ نشا

هادی شبان آزاد

هادی شبان آزاد 

مدیر پروژه کانون ارزیابی نشا

محمدرضا نکوئی 

معاون خدمات آموزش نشا

محمد جامعی مقدم
یوسف بیطرفان
زهرا بلوکی
photo_2021-05-08_12-55-30
بهزاد نورحسینی
IMG_92151
سید حامد کمالی
نصیبه پروین
ابراهیم بهزادی
زهرا فاتحی
مهدی مناف‌زاده
بهرام سعادتمند
WhatsApp Image 2021-05-06 at 4.19.09 PM
محمد عادل‌زاده
RQ2A0852
حسین ریاحی تاجمیر
سیامک فارسی
زهرا روشنی
قزوینیان
فاطمه کرمی
1
سازمانها
1
مخاطبین
1
متخصصین
1
برنامه ها و محصولات
همراه اول mci
فهرست