عبدالهادی شبان آزاد

لطفا مختصری در مورد خودتان توضیح دهید (این بخش از زبان نشا و درمورد شما منتشر میشود)

مثال: وی در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و تحصیلات خود را … 🙂

مسئولیت فعلی در گروه توسعه مدیریت نشا:

این بخش توسط بخش سیستمها تکمیل میگردد

آکادمی نشا مرکز تحولاتی است که تمامی بخشها به منظور رفع موضوعات خود به روش علمی و دقیق به آن مراجعه میکنند.

.

.(لطفا مطالبی را از زبان نشا و بر اساس مسئولیت های خود در نشا تشریح کنید)

.

علی ای حال، شخصیت علمی ایشان به هیچ رو نمیتواند از شخصیت اجتماعی اش پیشی بگیرد.

سلام

من هادی هستم

همین((با مخاطب خود گفتگو کنید.

این بخش از طرف شما و از زبان شما و به منظور تعامل و آشنایی با مخاطب منتشر میشود))

هادی شبان آزاد

نظر سایرین:

زهرا فاتحی /
زهرا فاتحی /واحد مالی
بیشتر بخوانید
هادی یکی از افراد مهم و همدل هست که عدم حضورش احساس میشه
محمد جامعی مقدم /
محمد جامعی مقدم /رئیس هیات مدیره
بیشتر بخوانید
بسمه تعالی/ خوبه / و من الله توفیق

ارسال پیام به آقای عبدالهادی شبان آزاد

فهرست