برنامه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی استعدادهای مدیریتی در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

* آقای هاشمی به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی، مجری این برنامه بوده‌اند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، به عنوان متولی توسعه فناوری­های نوین و همچنین تجاری­سازی فناوری­ کسب…

دوره‌ی زیستن رهبران

* آقای هاشمی مدیریت علمی این برنامه را بر عهده دارند. این دوره، یک برنامه‌ی پرورشی است که با رویکردی تازه، به موضوع توسعه‌ی رهبری می‌پردازد. ایده‌ی اصلی برنامه، در…

برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری گل‌گهر

* سازمان مدیریت صنعتی، مجری این برنامه‌ بوده است و بخش‌های مختلف آن با هدایت آقایان دکتر اعرابی، ابوالعلایی، افشارپاد، وروانی، اقبال و هاشمی، به اجرا در آمده است. شرکت…

معرفی دوره

    معرفی دوره محیط متغییر و پیچیده‌ی کسب‌وکار در دنیای امروز و چالش‌های نوظهور مدیریت بنگاه‌ها، نیاز مدیران و رهبران سازمانی را از سطح تدبیرهای روزمره و برنامه‌ریزی‌های مقطعی،…
فهرست