درباره نشا:

گروه توسعه‌ مدیریت نشا، از تشریک مساعی جمعی از مدیران و فعالین حوزه‌ی مشاوره‌ی مدیریت و روان‌شناسی، شکل گرفته‌است؛ و برای حل مهم‏ترین چالش توسعه‌ی کشور، یعنی مدیریت، تلاش می‌کند. این تیم، به چند دهه فعالیت مؤسسین‌اش متکی است؛ و از سال ۱۳۸۱ تاکنون به صورت منظم و پیوسته، به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشاوره و آموزش مدیریت، پرداخته‌ است. گروه توسعه مدیریت نشا در ۴ دوره از فعالیت خود، به مرور از حوزه‌های «مشاوره‌ی مدیریت» و «سیاست‌گذاری عمومی» به حوزه‌های «ارزیابی و توسعه‌ی مدیران» و «توسعه‌ی فردی و اجتماعی» سوق پیدا کرده است؛
در این سیر تاریخی، درس‌آموزی ما از تجربه‌ی طرح‌های توسعه‌ی مدیریت در سازمان‌های مختلف ایرانی، حاکی از آن است که بسیاری از آموزش‌ها و پروژه‌ها به دلیل «توجه ناکافی به زیربناهای فردی و سازمانی» یا به عبارتی «کاشتن در زمین نا آماده»، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؛ و بنابراین تیم ما در سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی‌های مدیران در سازمان مدیریت صنعتی و پس از آن در سال ۱۳۹۶ با تأسیس گروه توسعه مدیریت نشا، فعالیت‌های خود را به حوزه‌ی زیربنایی «رفتار فردی و سازمانی» متمرکز کرده است. به لطف خدا، در این مدت توانسته‌ایم با یک تلاش بین‌رشته‌ای در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و زمینه‌های مشابه، «منظومه‌ی فکری نشا» در حوزه‌ی توسعه‌ی فردی و سازمانی را پایه‌ریزی کنیم و در میدان عمل، توسعه دهیم.

منظومه فکری نشا:

نشا معتقد است که عملکرد فرد و سازمان، هردو ریشه در بسترهای روانشناختی و اجتماعی دارند. و بسیاری از موفقیت‌ها یا شکست‌ها، به عواملی مستتر در روح و روان فرد و سازمان مربوط است. گروه توسعه مدیریت نشا علت اثربخش نبودنبخش بسیاریی از آموزش‌ها و تدابیر مدیریتی در کشور را بر همین مبنا تحلیل میکند: کاشت و سرمایه‌گذاری در زمین‌های ناآماده. ما معتقدیم که برنامه‌های توسعه فردی و سازمانیباید با سنجش آمادگی آغاز شود و با مداخله‌های زیربنایی همراه باشد.
با این ایده‌ی بنیادین، اعضای گروه توسعه‌ی مدیریت نشا می‌کوشند تا حین کمک به سازمان‌ها و افراد، در سطح «معلول‌ها» گرفتار نمانند و به «علت‌ها» بپردازند؛ و این‌گونه راهکارهایی درون‌زا و پایدار، بیآفرینند. ایده‌ی بنیادین نشا، آن است که برای اثربخشی آموزش‌ها و راهکارهای مدیریتی، باید ابتدا «آمادگی‌های لازم» در «افراد» و «سازمان» فراهم شود؛
آمادگی‌ها در سطح فردی: «انگیزه»، «زمینه‌های روان‌شناختی»، «سلامت» و «سبک زندگی»
آمادگی‌ها در سطح سازمانی: «ساختار»، «فرهنگ»، «رهبری» و «سرمایه‌ اجتماعی»

ارزش اصلی ما:

به دست آوردن توازن بین فعالیت‌های زیربنایی و فعالیت‌های زودبازده، چندان آسان نیست؛ و ما آن را مرهون یک منظومه‌ی فکری بین رشته‌ای می‌دانیم. «منظومه‌ی فکری نشا»، از یافته‌های علمی و تجربی در رشته‌هایی چون «مدیریت»، «روان‌شناسی»، «کارآفرینی» و «جامعه‌شناسی» بهره می‌برد؛ که فرآورده‌ی بهینه‌کاوی در تجارب و الگوهای موفق جهانی است؛ و با اتکا به تجربه و هم‌آموزی مستمر ما طی این سال‌ها، توسعه یافته است. اگر دو جنبه‌ی اساسی از فعالیت خود را «افراد» و «سازمان‌» در نظر بگیریم، در این منظومه‌ی فکری به ترتیب از رویکردهای شناخته‌شده‌ی «مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی» و «توسعه‌ی سازمانی» برای این دو جنبه، استفاده می‌شود. این در حالی است که هر دو رویکرد مذکور، دست‌یابی به نتایج مناسب را در گرو شناخت و مداخله در «زمینه‌ی روان‌شناختی و اجتماعی» می‌دانند؛ و صرفاً به کاربرد ابزارهای متعارف مهارتی و مدیریتی، بسنده نمی‌کنند. به لطف خدا و متکی بر تجارب پیشین، این منظومه‌ی فکری و متدلوژیک، دوران طراحی و آزمون خود را طی کرده است؛ و هم ­اکنون نشا در مسیر توسعه‌ی کمّی و کیفی فعالیت‌های خود بر مبنای این رویکرد، گام بر می‌دارد. چارچوب کلی از منظومه‌ی فکری نشا در دو بخش ذیل تشریح شده است:
رویکرد مبتنی بر شایستگی Competency based Human Recourses Management:
تمرکز بر «توانایی‌های رفتاری» به جای تمرکز بر «توانایی‌های تخصصی». یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین تمایز بین افراد موفق و افراد متوسط، توانمندی‌های رفتاری (مانند ارتباطات مؤثر، مدیریت هیجان، برنامه‌مندی و …) ایشان است؛ نه توانمندی‌های تخصصی (مانند تحصیلات، دانش و مهارت‌های فنی هر حوزه).در نظر گرفتن عوامل زیربنای شایستگی (مانند انگیزه، ادراک نقش، شخصیت و …) موجب می‌شود که فرد در مسیر آموزش، به تغییرات رفتاری پایدار و درونی دست یابد.
رویکرد توسعه سازمانی Organizational development:
دیدن سازمان به شکل یک سیستم اجتماعی؛ و ایجاد پیوست انسانی و فرهنگی برای همه‌ی راهکارهای سازمانی (استراتژی، ساختار، فرآیند، تکنولوژی …).توجه به فرآیند و الزامات مدیریت تغییر در طراحی و اجرای برنامه‌های سازمانی. انجام مداخله‌های سازمانی با تمرکز بر راهکارهای نرم از قبیل «رهبری»، «فرهنگ – سازی» و توسعه‌ی «افراد» و «تیم‌ها».
نشا معتقد است: توسعه‌ فردی و سازمانی یک تغییر واقعی است و بیش از آنکه با فانتزی و تفریح بدست بیاید، از مسیر تراژدی و تلاش می گذرد.
فهرست