مجوز سازمان امور اداری و استخدامی

مجوز سازمان امور اداری و استخدامی

مجوز گروه توسعه مدیریت نشا برای برگزاری کانون‎های ارزیابی مدیران حرفه‎ای دستگاه‎های اجرایی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تاریخ ششم شهریورماه صادر شده و کلیه سازمان‎ها، ادارات، موسسات و دستگاه‎های دولتی می‎توانند از خدمات گروه توسعه مدیریت نشا برای حضور در فرآیند کانون‎های ارزیابی و توسعه استفاده کنند.

 
فهرست