فهرست مطالب

MCI

پروژه MCI (همراه اول)

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
محتوای تغییر وضعیت

خدمات نشا در پروژه

گزارش پیشرفت پروژه

طراحی کانون و اجرا
60%
انتخاب و اختصاص منتورها
88%
منتورینگ
31%
برگزاری دوره آموزشی
50%

نظرات نمایندگان کارفرما

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
مراد سجاسی
مدیر آموزش
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
مراد سجاسی
مدیر آموزش

گالری عکس- جلسه آغازین منتورینگ هتل هما تیرماه 1401

گالری تصاویر جلسه آغازین - هتل هما - تهران -تیرماه 1401

فهرست