چطور به اینجا رسیدیم

داستان ما

ایجاد گروه آموزش و مهندسی سایبرنتیک و مدیریت

فعالیت‌های کارآفرینانه یک تیم سه نفره با تخصص برق، مکانیک و کامپیوتر، هسته اولیه ما را شکل داد. در همان دو – سه سال ابتدای فعالیت، دستاوردهای جذابی داشتیم که حول فناوری اطلاعات شکل گرفته بود. در آن دوران، هم افزایی انرژی جوانی ما و فضای توسعه‌گرای کشور در حوزه فناوری اطلاعات، کمک کرد که پروژه‌های موفق بزرگ و کوچکی را اجرا کنیم. البته، خیلی طول نکشید که متوجه شدیم مسایل مهندسینی مثل ما در کارآفرینی، ناشی از کمبود تخصص یا دسترسی نداشتن به سرمایه نیست؛ بلکه در ضعف مدیریتی ریشه ‌دارد. اینطور شد که هر سه نفر برای ادامه تحصیل، گرایش‌هایی از MBA را انتخاب کردیم و گروه آموزش و مهندسی سایبرنتیک و مدیریت را تأسیس کردیم تا به افرادی مشابه خودمان برای کارآفرینی و توسعه کسب وکار، کمک کنیم. خیلی همکاران ارشد امروزمان در نشا، از همان دوران در کنارمان هستند.

[/v

فهرست