چطور به اینجا رسیدیم

داستان ما

و در آغاز چند مهندس بدنبال ساختن دنیایی بهتر بودند

یک تیم سه نفره با تخصص برق و مکانیک و کامپیوتر فعالیت های کارآفرینانه در حوزه فنی هسته اولیه نشا را شکل داد.  در همان دو، سه سال ابتدای فعالیت دستاوردهای جذابی داشتند، که همگی پیرامون حوزه های مهندسی بود.

اما خیلی زود متوجه شدند که خیل عظیمی از مشکلاتی که سازمان ها با آن دست و پنجه نرم میکنند ناشی از کمبود یا نبود فناوری نیست، بلکه از نبود دانش مدیریت است، از این رو در ادامه مسیر تحصیلات، هر سه نفر گرایش هایی از MBA را برگزیدند.

خلاصه ای از آنچه توانسته ایم

0
سازمان هایی که از خدمات ما بهره بردند
0
مدیران ارزیابی شده تا کنون
0
مدیران آموزش داده شده
0
تعیین مسیر شغلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

فهرست