اطلاعات پروژه
افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند.

مهارت ها:php,html,css

افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند.

پروژه های اخیر

پروژه تکی-با اسلایدر

پروژه تکی-با ویدئو 2/3

پروژه تکی-با اسلایدر
پروژه تکی-با ویدئو 2/3
فهرست