با توجه به شرایط امروز کشور و لزوم شناسایی و معرفی مدیران شایسته و کارآمد در مقیاس ملی و منطقه‎ای، شرکت خدمات اداری شهر (با تجارب ارزشمند در حوزه مدیریت شهری) و گروه توسعه مدیریت نشا (با سوابق متعدد در طراحی و برگزاری کانون‎های ارزیابی)، برپایه‎ی تجربه موفق همکاری در کانون ارزیابی مدیران شهرداری تهران، نسبت به ایجاد مرکز ارزیابی و اعتباربخشی شایستگی‎ها، برای مدیران ارشد شهری، اقدام نموده‎اند

 

 این برنامه، برای کلیه مدیران ارشد شهری، به ویژه شهرداران محترم، در نظر گرفته شده است؛ و دبیرخانه مرکز هماهنگی‎های لازم را در راستای دعوت از علاقه‎مندان به عمل خواهد آورد.

 

شرایط و ثبت نام

مدت برنامه: 8 ساعت (یک‎روزه، از ساعت 8  الی 16)

 
 
 

  شرکت خدمات اداری شهر
فهرست