دوره منش و شایستگی‎های مدیران برای شرکت فناپ زیرساخت

دوره منش و شایستگی‎های مدیران برای شرکت فناپ زیرساخت

دوره آموزشی «منش و شایستگی‎های مدیران»، برای جمعی از مدیران محترم شرکت فناپ زیرساخت در مرداد و شهریور 1397 برگزار شد. در این برنامه، تیم تدریس متشکل از آقای محمدمهدی هاشمی (مربی) و آقای آرش صادقیان حقیقی (بازیگر بخش شبیه‎سازی) بود و انتقال مفاهیم و عمده مباحث مطرح شده در قالب شبیه سازی و کار تیمی صورت گرفت.

 

 

 
فهرست