برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری گل‌گهر

* سازمان مدیریت صنعتی، مجری این برنامه‌ بوده است و بخش‌های مختلف آن با هدایت آقایان دکتر اعرابی، ابوالعلایی، افشارپاد، وروانی، اقبال و هاشمی، به اجرا در آمده است.

شرکت گل‌گهر سیرجان، مالک بزرگ‌ترین ذخایر سنگ آهن کشور است و از چندین سال پیش، یک طرح توسعه‌ی همه‌جانبه را برای پیش‌روی در زنجیره‌ی صنعت فولاد و احداث کارخانجات متعدد، آغاز کرده است. این توسعه‌ی سریع موجب شده است که شرکت گل‌گهر به شبکه‌ی گسترده‌ای از «استعدادهای مدیریتی» برای انتصاب در لایه‌های عملیاتی و میانی نیاز پیدا کند. در راستای پشتیبانی از این توسعه، از سال ۱۳۹۱ برنامه‌ی فراگیری در شرکت مزبور آغاز شد که با گام‌های زیر همراه بوده است؛ و با استمرار برنامه، هم‌اینک نتایج این اقدامات در شرکت قابل مشاهده و ردگیری است:

  • استراتژی‌های منابع انسانی شرکت، در فرآیندی جامع و با مشارکت فعالانه مدیران و کارشناسان گل‌گهر، تدوین شد.
  • نظام ارزیابی عملکرد و مدل شایستگی‌های مدیران، بر مبنای جهت‌گیری‌های استراتژیک طراحی و مستقر شد.
  • سبک و سطح شایستگی حدود ۱۶۰ نفر از مدیران و افراد مستعد، با روش «کانون ارزیابی» مورد بررسی قرار گرفت.
  • ارزیابی‌شدگان در دو گروه «استعدادهای مدیریتی» و «استعدادهای حرفه‌ای» فرآیند دوساله‌ی طرح توسعه‌ی رهبری را طی کردند، و برای پذیرش مسئولیت‌های کلیدی‌تر در شرکت و کارخانجات جدیدش، آماده شدند. این فرآیند شامل ترکیبی از برنامه‌های آموزشی، الگوبرداری از تجارب موفق، هم‌آموزی، مربی‌گری و توسعه‌ی شخصی، بوده است.
  • نظام پیشرفت شغلی، در راستای ایجاد مسیرهای مستقل پیشرفت «مدیریتی» و «حرفه‌ای»

اعضای گروه از تجربه‌ی طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ی رهبری در سازمان‌های دیگری چون «راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران»، «شرکت سن‌ایچ»، «شرکت ایران‌ترانسفو» و … نیز بهره‌مند هستند.

فهرست