ارزیابی آنلاین

 

یکی از فعالیت‌های کلیدی نشا شناسایی استعدادها و شایستگی های فردی از طریق ارزیابی توان و سبک رفتاری افراد است و این کار با مشاهده و بررسی رفتارهای مخاطبین صورت می‌گیرد ما غالبا رفتار مخاطبین را از دو طریق دریافت میکنیم اول مشاهده عینی این رفتار ها در فعالیت ها و تمرین های شبیه سازی دوم استفاده از پرسشنامه ها و ابزار های سایکومتری که در آن افراد خودشان گزارشاتی درباره ترجیحات و کیفیت رفتارشان ارائه میکنند.

همه گیر شدن فناوری اطلاعات و گسترش روز به روز علوم و ابزار های مبتنی بر آن طی ده سال اخیر استفاده از فضای مجازی برای ارزیابی توانمندی های فردی را بطور جدی گسترش داده است و این رویه با همه گیری کوئید 19 نیز تشدید گردیده بنابر این نشا هم در راستای استفاده از این ظرفیت ها برای ارتقای دسترسی به خدمات، کاهش هزینه های مربوطه و در پاره ای از موارد حتی افزایش کیفیت ارزیابی اقدام نموده است.

تاثیر آی تی بر کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی مخاطبانی از جغرافیا های مختلف به خدمات ارزیابی نشا، تقریبا مبرهن است. این در حالی است که در زمینه تاثیر کیفی این رویکرد، دغدغه ها و مناقشات وجود دارد.

بسیاری از ارزیاب ها معتقدند که حضور مخاطبین در موقعیت های واقعی ارتباطی و هم نفسی بین آنها و تیم ارزیابی، تاثیر چشمگیری در کیفیت و اثرگذاری نتایج ارزیابی دارد.

به همین سبب ما در گروه توسعه مدیریت نشا از برگزاری کامل کانون های ارزیابی بصورت آنلاین خصوصا در موقعیت های چون مصاحبه و شبیه سازی های ارتباطی و گروهی، استقبال نمی کنیم این در حالی است که ضرورت هایی مانند امکان پذیر نبودن حضور فیزیکی افراد یا فراگیری کوئید 19 مارا به فراهم کردن خدمات ارزیابی آنلاین نیز ثوق داده است.

البته در مواردی که شناختمان از رفتار مخاطبین را بر اساس خود اظهاری ایشان بدست میاوریم، استفاده از فناوری اطلاعات به راحتی راه گشا است و حتی میتواند تاثیر کیفی مطلوبی ایجاد کند. بنابر این گروه توسعه مدیریت نشا چندین ترکیب از ابزار های مختلف روانسنجی و خود اظهاری را در قالب بسته های مختلف ارزیابی آنلاین به شرح زیر، فراهم آورده است و مخاطبان عزیز میتوانند از این طریق، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، شناخت مناسبی نسبت به ویژگی ها و توانمندی های رفتاری خود و البته جهت گیری های مطلوب در مسیر پیشرفت و توسعه فردی، بدست آورند. البته این در شرایطی است که محدودیت های متصور نباشد، ترکیب شدن ارزیابی های مبتنی بر شبیه سازی با بسته های آزمون ذیل می تواند سطح بالاتری از دقت و شناخت ویژگی های عزیزان فراهم آورد.

فهرست