فهرست مطالب

معرفی

کشت و صنعت کارون مجموعه‌ای است که بعد از انقلاب به عنوان یک پرو‌ژه‌ی تعبیه شده از مجموعه‌های استراتژیک زنجیره‌ی صنعت در ایران است و فراز و فرودهایی در چهل سال اخیر داشته است. اما به رغم اوضاع نسبتا آسیب‌دیده‌ی این صنعت در سال‌های کنونی، مجموعه‌ی کارون به دلایل مختلفی موفق شده است که به فعالیت‌ خود ادامه دهد. مهم‌ترین این دلایل همت ویژه‌ی مدیران و بدنه‌ی کارگری این مجموعه است.
کشت و صنعت،‌ پیچیدگی‌های زیادی دارد. از نظر فناوری، از طرفی در حوزه‌ی کشاورزی و علوم مربوط به کشاورزی است و از طرف دیگر یک صنعت است و خط تولید آن به شدت به مولفه‌های اقلیمی، طبیعی و آب و هوایی بستگی دارد. بنابراین کشت و صنعت نیازمند سرعت و چابکی بالا و در عین حال انعطاف‌پذیری و پویایی زیادی است. از حیث سرمایه انسانی هم این حوزه بسیار خاص است چرا که از طرفی با کشاورزان کار می‌کند که زیستی آزادانه دارند و طبع لطیف و آزاد ایشان با شهروندهای سازمانی متفاوت است و از طرف دیگر افرادی هستند که در درون این سازمان هستند و صنعت‌گر یا کارمند بخش اداری هستند. از آنجایی که این صنعت یک صنعت استراتژیک در منطقه است، مدیریت ذی‌نفعان مختلف منطقه‌ای و چالش‌های سیاسی منطقه‌ای نیز بخشی از عوامل موثر برا آن هستند. به همین دلیل اداره‌ی این کسب و کار و توفیقات آن نیازمند یک رهبری و هوشمندانه و کارآمد و هم‌افزایی خوب در کل خانواده‌ی سازمانی آن است و این عوامل به خوبی در کشت و صنعت کارون به چشم می‌خورد.

مقدمات

همکاری نشا با کشت و صنعت کارون، از سال ۱۳۹۷ و با تشکیل تیمی چهار نفره متشکل از آقای مهندس میرزاپور، مدیرعاملی کارآفرین، خانم سردارزاده، مدیر آموزش منابع انسانی، آقای اندایش، مشاور مدیر عامل و آقای متین، مدیر اداره منابع انسانی در این سازمان، آغاز شد.

خدمات نشا

استنباط آقای مهندس میرزاپور این بود که سازمان نیازمند نوسازی در بافت انسانی و توسعه است. خصوصا چون خود ایشان نیز شخصیتی کارآفرین و تحول‌گرا بودند، انتظار داشتند که در تیم مدیریتی و بدنه‌ی سازمان، انرژی مجددی دمیده شود تا توسعه رقم بخورد.

ارزیابی و توسعه‌ی مدیران

گروه توسعه‌ی مدیریت نشا، پس از توافق با این سازمان، کار خود را با آموزش‌های تفصیلی برای این سازمان شروع نمود و سپس کانون ارزیابی را برای چهل نفر از مدیران کشت و صنعت کارون برگزار کرد تا نقاط قوت و قابل بهبود افراد شناسایی شود. با کمک حمایت‌های آقای میرزاپور و تیم منابع انسانی، مسیر توسعه به خوبی ادامه پیدا کرد.

دستاورد پروژه

خدمات نشا جرقه‌ای برای ادامه‌ی فرایند توسعه در کشت و صنعت کارون بود و تیم چهار نفره‌ی مذکور با همت ویژه‌ی آقای متین و خانم سردارزاده، باشگاهی به نام باشگاه یادگیری را در این مجموعه ایجاد کردند که بستری برای مطالعه و توسعه شد. نتیجه‌ی این روحیه، جشنواره‌ای کم‌نظیر از هم‌آموزی و مطالعه بود: فضایی مجازی برای تبادل اطلاعات طی جلسات منظم هفتگی. این باشگاه یادگیری که در آن افراد مطالعات خودشان را به اشتراک می‌گذارند و درباره‌ی آن‌ها به مباحثه می‌پردازند، درس‌آموخته‌ای خاص بود برای نشا: این که اگر متولیانی علاقمند و هوشمند وجود داشته باشند و بدنه‌ی سازمان هم به خوبی درگیر فرایند توسعه شود، می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها از درون توسعه را دنبال کنند و آن را تبدیل به یک فرهنگ کنند.

فهرست