فهرست مطالب

معرفی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، اولین حلقه از صنعت اکتشاف نفت در ایران است و قدیمی‌ترین بخش صنعت نفت ایران نیز محسوب می‌شود. مدیریت این مجموعه برعهده‌ی آقای هندی قرار دارد.
در سال‌های گذشته، به علت ترک یک نسل از مدیران، به یک باره جمعی از بدنه‌ی عملیاتی کارشناسی این سازمان به سمت پست‌های متعدد مدیریتی ارتقا پیدا کردند. چنین ارتقایی برای یک سازمان هم فرصت و هم تهدید است. از این رو تهدید است که در طی این تغییر، سازمان بضاعت مدیریتی خود را از دست داده و کسانی به پست مدیریت می‌رسند که در ظاهر تجارب مدیریتی محدود‌تری دارند. در شرکت ملی نفت ایران، بیشتر این افراد پیش از این مهندس‌ بوده‌اند و نگاهی فنی-مهندسی به امور داشتند.
اما از طرف دیگر، این تغییر عظیم سازمانی، فرصتی است تا خون تازه‌ای وارد رگ‌های سازمان شود. افراد جدید،‌انگیزه‌های بیشتری دارند و اگر توسعه پیدا کنند و عملکرد قابل قبولی به عنوان یک مدیر داشته باشند، چنین تغییراتی یک ارزش محسوب می‌شود.

مقدمات

آغاز گفتگوهای نشا با مدیریت اکتشاف نفت، در سال ۱۳۹۷ رقم خورد بدین ترتیب که مدیریت اکتشاف نفت ابتدا برای نشا و چند مجموعه‌ی دیگر فرم معارفه‌ای را ارسال کردند و پیرو این معارفه، گفتگوهای متعددی بین نشا و سازمان مدیریت اکتشاف نفت رقم خورد.
در این گفتگوها، آقای هندی به همراه معاونشان، آقای سلیمانی،‌ از نشا خواستند تا برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری را به گونه‌ای طرح‌ریزی کند که به کل مدیرهای سازمان، که شامل ۶۰ نفر از معاونین گرفته تا روسای عملیاتی می‌شدند، و همچنین به تعدادی از کارشناس‌های مسئول مستعد، بیاموزد که چگونه می‌توانند از نگرش خود را از رویکرد فنی-مهندسی سابقشان، به سوی نگرش مدیریتی سوق دهند.

خدمات نشا

برگزاری افتتاحیه در باشگاه شرکت ملی نفت

شرکت نشا، مراسم افتتاحیه را در باشگاه شرکت ملی نفت با حضور آقای پروفسور خرم و کلیه‌ی مدیرها ترتیب داد. برگزاری این مراسم، تلنگری برای ادامه‌ی مسیر آموزش بود.

تشریح نگرش نشا

در طی افتتاحیه، آقای هندی دیدگاه و انتظارات خود را مطرح کردند و نشا نیز نگرش خود را نسبت به توسعه رهبری توضیح داد. در نگاه نشا،تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریتی اموری هستند که به راحتی از طریق آموزش‌های سنتی‌تر و مطالعه آموخته می‌شوند. بنابراین تمرکز نشا بیشتر بر شایستگی‌های رفتاری‌ای است که در تجارب زیسته شکل می‌گیرند و نمی‌توان آن‌ها را از منبعی دیگر آموخت. بنابراین هدف نشا، ایجاد توانمندی یادگیری از تجارب شخصی است.

توسعه شایستگی رهبران

پس از پایان مراسم افتتاحیه، همه‌ی ۶۰ نفر مذکور، داوطلب شرکت در برنامه شدند و به منظور انطباق هرچه بیشتر برنامه با نیاز سازمان، برای هر فرد یک جلسه‌ی منتورینگ اختصاصی با هدف آشنایی و شناخت ذائقه‌ی فرد برگزار شد.

آموزش شایستگی‌ها

در ادامه، ۱۲ ماژول یک روزه در ۴ حوزه‌ی شایستگی‌های تفکر، درون‌فردی، بین فردی و اجرایی برای هر تیم شامل ۸ الی ۹ نفر برگزار شد و اساتید نشا مطالبی را منتقل کردند. علاوه بر این، پس از هر دو یا سه جلسه، یک نشست منتورینگ انفرادی با شرکت‌کنندگان برگزار می‌شد تا آموزه‌های دوره برای هر فرد، شخصی‌سازی شود.

تهیه‌ی گزارش‌های اختصاصی

هر شرکت‌کننده یک گزارش اختصاصی داشت که نشان‌گر عملکرد،‌ مشارکت، پرسش‌ها و یافته‌های وی طی فرایند دوره بود. سپس این گزارش‌ها در اختیار منتور‌ها (مربیان) قرار می‌گرفت و بدین ترتیب آموزه‌های هر فرد متناسب با کار اختصاصی و نیازهای واقعی وی تنظیم می‌گردید. پس از اتمام دوره و آخرین جلسه‌ی منتورینگ، هر شرکت‌کننده، درس‌آموخته‌های اختصاصی، تصمیمات و اقدامات توسعه‌ای را به شکل یک گزارش مبسوط دریافت می‌کرد. یک نسخه از این گزارش هم به طور کاملا محرمانه، صرفا به خود آقای هندی عرضه می‌شد.

دستاورد پروژه

بازخور آقای سلیمانی و آقای هندی و دوستان دیگری که با ما همراه بودند گواه از این است که بعد از این دوره، گفتمان مدیران سازمان مدیریت اکتشاف نفت تغییراتی جدی کرده و فضای جلسات و گفتگوهای درون واحدی، بین‌واحدی و عمومی از مباحث فنی به مباحث رفتاری و مدیریتی سوق پیدا کرده است. آقای سلیمانی می‌گفتند که مدیران در جلسات از ادبیات همدلی، دیپلماسی، نظام‌مندی، چریکی و سایر کلید واژه‌های مدل نشا استفاده می‌کنند و این امر به خوبی نشان‌گر روشن شدن موتو تغییرات درون سازمان است؛ زیرا ما معتقدیم هر تغییر رفتاری، ابتدا باید در زبان یک سازمان نمود پیدا کند.

تقدیر و تشکر

در این پروژه، آقای پاسداری که رئیس حوزه‌ی آموزش و پرورشی و نیروی انسانی بودند، برای محقق شدن این برنامه و به ثمر رسیدنش زحمت فراوانی کشیدند. خانم محسنی هم به عنوان کارشناس محصول آموزش حضور بسیار فعالی داشتند و به ثمربخش بودن پروژه کمک کردند.

فهرست