کانون ارزیابی و توسعه مدیران شهرداری تهران

شهرداری تهران، سازمانی بسیار بزرگ است که مأموریت‌های حساس و ارتباطات گسترده‌ی درون و برون‌سازمانی، مدیریت ذینفعان و بازیگران مختلف را در آن بسیار پیچیده می‌کند. به همین سبب، موضوع انتصاب مدیران در شهرداری تهران، بیش از معمول سازمان‌های ایرانی چالش برانگیز است. اداره‌کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران، چندین سال است که سعی دارد با بهره گرفتن از روش کانون ارزیابی و توسعه، این مأموریت کلیدی را به صورت حرفه‌ای و معتبرتری به انجام رساند. اعضای گروه توسعه مدیریت نشا این افتخار را داشته‌اند که در شکل‎گیری کانون ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شهرداری تهران، نخستین نقش‌ها را ایفا کنند. اولین برنامه‌ی کانون ارزیابی شهرداری تهران با هدف سنجش شایستگی شهرداران نواحی، در سال‌‌های ۹۰ و ۹۱ با همت همکاران اداره‌کل ارزشیابی و کارگزینی و اعضای این گروه (به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی) به انجام رسیده است؛ و البته شهرداری تهران پس از آن، با گروه‌های متعددی در سطوح و ابعاد مختلف، همکاری داشته است.

در دوره‌ی جدید مدیریت شهرداری تهران، با توجه به اهمیت مضاعف مسايل مدیریتی و بنا به دیدگاه جناب آقای دکتر شیخ (معاون محترم منابع انسانی شهردار تهران که خود از صاحب‎نظران حوزه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی مدیران در کشور هستند)، یک نگرش کیفی و تحول‌گرا به این مقوله در دستور کار قرار گرفته است؛ و در همین راستا، شرکت خدمات اداری شهر (وابسته به شهرداری تهران) و گروه توسعه مدیریت نشا، از اواخر سال ۹۶ اجرای برنامه‌های ارزیابی و توسعه مدیران شهرداری را برعهده گرفته‌اند.

داوطلبین انتصاب یا ارتقا در سمت‌های مختلف مدیریتی شهرداری تهران (از درون یا بیرون سازمان) پس از انجام ارزیابی‌های میدانی و تخصصی، برای ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی و رفتاری به کانون ارزیابی و توسعه‌ی مدیران دعوت می‌شوند؛ و رفتارهای مدیریتی ایشان در شبیه‌سازی‌ها و تمرین‌های مختلف، توسط ارزیابان مستقل و حرفه‌ای مورد بررسی قرار می گیرد. براین مبنا، برای هر یک از ارزیابی‌شوندگان یک کارنامه‌ی محرمانه حاوی نقاط قوت و ضعف مدیریتی، تدوین می‎شود؛ و در تصمیم‎گیری برای انتصاب و توسعه‌ی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

شرکت خدمات اداری شهر

فهرست