HEC Montreal مدیران را در سرتاسر دنیا آموزش می‌دهد. در ژانویه‌ی ۲۰۱۸، آقای «پروفسور حفصی» بخشی از یک دوره‌ی Essentials of MBA با عنوان ”شایستگی‌های تفکر استراتژیک“ را در هتل المپیک و یک سازمان معظم ایرانی، برای بیش از ۲۰۰ مدیر ارشد برگزار کرد. از آن‌جا که این برنامه موفقیت آمیز بود، ایشان مجدد در ژوئیه ۲۰۱۸ به ایران سفر کرد تا همین برنامه را این‌بار در مرکز همایش‌های برج میلاد و دو سازمان بزرگ دیگر در تهران و تبریز، برای بیش از ۲۰۰ مدیر دیگر ایرانی اجرا کند. برگزاری موفق این دوره‌ها، موفقیتی بود که قطعا بدون همکاری نزدیک نشا و HEC Montreal میسر نمی‌شد.

فهرست