گروه توسعه‌ مدیریت نشا، از تشریک مساعی جمعی از مدیران و فعالین حوزه‌ی مشاوره‌ی مدیریت و روان‌شناسی، شکل گرفته‌است؛ و برای حل مهم‏ترین چالش توسعه‌ی کشور، یعنی مدیریت، تلاش می‌کند. این تیم، به چند دهه فعالیت مؤسسین‌اش متکی است؛ و از سال ۱۳۸۱ تاکنون به صورت منظم و پیوسته، به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشاوره و آموزش مدیریت، پرداخته‌ است. گروه توسعه مدیریت نشا در ۴ دوره از فعالیت خود، به مرور از حوزه‌های «مشاوره‌ی مدیریت» و «سیاست‌گذاری عمومی» به حوزه‌های «ارزیابی و توسعه‌ی مدیران» و «توسعه‌ی فردی و اجتماعی» سوق پیدا کرده است؛

   در این سیر تاریخی، درس‌آموزی ما از تجربه‌ی طرح‌های توسعه‌ی مدیریت در سازمان‌های مختلف ایرانی، حاکی از آن است که بسیاری از آموزش‌ها و پروژه‌ها به دلیل «توجه ناکافی به زیربناهای فردی و سازمانی» یا به عبارتی «کاشتن در زمین نا آماده»، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؛ و بنابراین تیم ما در سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی‌های مدیران در سازمان مدیریت صنعتی و پس از آن در سال ۱۳۹۶ با تأسیس گروه توسعه مدیریت نشا، فعالیت‌های خود را به حوزه‌ی زیربنایی «رفتار فردی و سازمانی» متمرکز کرده است. به لطف خدا، در این مدت توانسته‌ایم با یک تلاش بین‌رشته‌ای در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و زمینه‌های مشابه، «منظومه‌ی فکری نشا» در حوزه‌ی توسعه‌ی فردی و سازمانی را پایه‌ریزی کنیم و در میدان عمل، توسعه دهیم.

فهرست