مخاطبین

گروه توسعه مدیریت نشا در وهله‌ی نخست، سازمان‌ها را مخاطب خود می‌داند. البته رویکرد ما در ارائه‌ی خدمت به سازمان‌ها، کاملاً انسان‌محور است. نشا به ایجاد توازن و همسویی بین منافع فردی و سازمانی توجه ویژه‌ای دارد؛ و می‌کوشد مسیر توسعه‌ی سازمان را با مسیر دست‌یابی افراد به رشد و پیشرفت فردی، هم‌راستا کند. بنابراین ما به سراغ سازمان‌ها می‌رویم تا در اصل به مدیران و کارکنانی که در آن‌ها اشتغال دارند، برای دست‌یابی به زندگی سازمانی باکیفیت‌تر، کمک کنیم؛ و مطمئنیم که برنامه‌های توسعه‌ی سازمان (در حوزه‌های مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، مهندسی فرآیند، توسعه‌ی فناوری و امثالهم)، هنگامی که با توسعه‌ی انسانی و اجتماعی موردنیازشان مقارن باشند، مالکان و مدیران ارشد را نیز به خوبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، منتفع می‌کنند. مرجع تماس اصلی ما در سازمان‌ها، اغلب مدیر ارشد یا مدیران و کارشناسان حوزه‌ی منابع انسانی، استراتژی و تحول سازمانی، هستند. از طریق برنامه‌هایی که در تعامل با این مراجع تعریف می‌شود، گروه توسعه‌ی مدیریت نشا می‌تواند خدمات خود را به همه‌ی مدیران و کارکنان یک سازمان، عرضه کند. مخاطبان مستقل سازمانی (مدیران و کارشناسان مستعد در سازمان‌های مختلف) که فراتر از سازمان خود، دغدغه‌ی رشد و پیشرفت فردی دارند، بخش دیگری از مخاطبین ما به شمار می‌آیند. نشا گاهی برای پاسخ‌ به نیاز این‌قبیل افراد، برنامه‌هایی را پیش‌بینی می‌کند و در تقویم آموزشی خود قرار می‌دهد. این قبیل برنامه‌ها اغلب در شبکه‌ی مخاطبین پیشین و گاهی در فضای عمومی، اطلاع‌رسانی می‌شود؛ و شاغلین سازمان‌های مختلف، به‌صورت انفرادی یا با حمایت سازمان خود، در این برنامه‌ها ثبت نام می‌کنند.

یکی از جهت‌گیری‌های اخیر نشا، این است که فراتر از مخاطبان سازمانی، خدمات خود را در اختیار سایر نخبگان و افراد مستعد در صنوف مختلف نیز قرار دهد. اعضای نشا بر این باورند که افرادی چون فعالین اجتماعی، فرهنگیان، خبرنگاران، اصحاب قلم، هنرمندان و نخبگان علم و فناوری، تأثیر بسزایی در توسعه‌ی اجتماعی کشور دارند. حال آن‌که اغلب این افراد از زندگی سازمانی پررنگی برخوردار نیستند؛ و به‌همین دلیل از حمایت و آموزش مستمر و کافی، بهره‌مند نمی‌شوند. ما قصد داریم بخشی از دستآوردها و تجارب موفق خود را در اختیار چنین صنوفی قرار دهیم. در این راستا، برنامه‌های ویژه‌ای برای گروه‌های هدف مشخص طرح‌ریزی می‌شود؛ و در تعامل با نهادهای صنفی مرتبط با گروه مزبور، به اجرا در می‌آید. این برنامه‌ها، اغلب به‌صورت موردی تعریف می‌شود؛ و از طریق شبکه‌های صنفی به اطلاع مخاطبان خاص خود، می‌رسد.

در آخر، نشا خود را متعهد می‌داند که دستآوردهای فکری و تجربی خود را با سایر متخصصین فعال در حوزه‌ی توسعه‌ی فردی و سازمانی (خصوصاً مدیران و کارشناسان واحدهای منابع انسانی و تحول در سازمان‌ها) نیز به اشتراک بگذارد؛ و امیدوار است که ضمن افزایش توان کارفرمایی در واحدهای مزبور، ترویج‌کننده‌ی تفکری منسجم برای توسعه‌ی انسانی و اجتماعی در کشور، باشد.

فهرست