در دنیای مدیریت، دوره‎های آموزشی که به «انتقال دانش» بسنده می‌کنند از اثربخشی بالایی برخوردار نیستند؛ و یادگیری مدیریت در میدان عمل به دست می‌آید. از سویی اجازه دادن به مدیران برای آزمون و خطای بدون پشتوانه، می‎تواند هزینه‎های گزافی را به سازمان تحمیل کند. این مسئله در کنار وجود تجارب مشابه در بین مدیران مختلف، سبب می‎شود که «جاریسازی تجارب در یک تیم مدیریتی» برای هر سازمان یک موضوعی حیاتی انگاشته شود.

این درحالی است که مشغله‎ی زیاد و متنوع مدیران، اغلب موجب می‌شود تجاربی که طی سالیان متوالی به‎دست می‎آید، بر روی هم انباشته شوند؛ و به همین دلیل اغلب مدیران نسبت به بخش زیادی از تجارب‌شان هوشیاری و تحلیل کافی ندارند. خطر جدی‌تری این است که در فرآیند یادگیری هر مدیر از تجارب روزمره‌اش، کجآموزی و تثبیت الگوهای غلط یک اتفاق کاملاً رایج است! بنابراین نه تنها ممکن است تجارب افراد به خوبی واکاوی و منتقل نشود؛ بلکه حتی در معاشرت روزمره‌ی بین مدیران، آسیب‎پذیری‎ها و کج‌آموزی‌ها نیز در کنار تجارب مثبت، سرایت پیدا می‌کند. این مسائل، بازآموزی و هم‌آموزی مدیران از تجارب روزمره‌ی خود در سازمان را به یک ضرورت تبدیل می‌کند.

نشا این برنامه‌ی سهل و ممتنع را با هدف به جریان انداختن یک روند سیستماتیک یادگیری در تجارب و تعامل روزمره‌ی مدیران یک سازمان، طرح‌ریزی کرده است. مبنای این برنامه، تشکیل منظم جلسات «بازآموزی و هم‌آموزی» در تیم‌های مختلف مدیریتی یک سازمان است. برنامه به صورت گروهی و با حضور یک مربی اجرا ‎می‌شود. نقش مربی در این جلسات، کلیدی اما جنبی است. مربیان نشا، چارچوب‌های سیستماتیکی را برای تحلیل تجارب مختلف ارتباطی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و …. به مدیران ارائه می‌کنند؛ و مهمتر از این نقش، تیم مدیریتی سازمان را در مدیریت کردن سوگیری‌ها، کج‌آموزی‌ها، انتقادات و تعارضاتی که در مسیر تعاملات‌شان (خصوصاً در این جلسات) محتمل است، مورد حمایت قرار می‌دهند.

مربی به شکل منعطف و متناسب با موضوعات و مسائل سازمان، چارچوب‌های علمی و تجارب سایر سازمان‌ها را به جلسات وارد می‎کند؛ و به جاری شدن تئوری‌ها وآموز‌های علمی مدیریت در زندگی روزمره‌ی مدیران، کمک می‌کند. این رابطه‎ی بلندمدت بین یک مربی و مدیران، می‌تواند یک نظام فکری و رفتاری منسجم و هماهنگ را در سازمان برقرار ‌کند.

برنامه شامل یک فاز اصلی است که طی آن، قطار جلسات بازآموزی و هم‌آموزی به حرکت در می‌آید و روی ریل قرار می‌گیرد. سپس این جلسات می‌تواند تا هر زمان که سازمان بخواهد (و حتی به صورت همیشگی)، در فازهای مجزایی برگزار و ارزیابی شود. فاز اصلی برنامه شامل چندین کارگاه آموزشی مختصر و مجموعه‌ای از جلسات بازآموزی و هم‌آموزی است؛ و بین ۶ تا ۸ ماه به طول می‌انجامد.

آموزش‌های پایه در حوزه‌های «یادگیری از تجربه» و «یادگیری زدایی» است. همچنین در چند آموزش مختصر دیگر، ابزارهای تحلیل علمی در مورد شایستگی‌ها و نقش‌های مختلف مدیریتی از قبیل «ارتباطات»، «تصمیم‌گیری»، «برنامه‌ریزی» و … نیز به مدیران عرضه می‌شود. مدیران پس از هر یک از این آموزش‌های مختصر، چندین جلسه‌ی بازآموزی و هم‌آموزی را به صورت هفتگی یا یک هفته در میان تجربه می‌کنند؛ تا در بهره‌برداری از ابزارها و شیوه‌های آموخته شده برای تأمل گروهی بر روی تجارب مدیریتی، توانمند شوند. روند این فاز آغازین، در نهایت ایشان را برای تداوم مسیر و برگزاری منظم جلسات ماهانه برای تحلیل تجارب جاری خود در سازمان، آماده می‌سازد.

این برنامه همچنین فرصت بی‌نظیری برای مستندسازی تجارب مدیریتی در سازمان به وجود می‌آورد. نشا می‌تواند به موازات جلسات، روند ثبت و ضبط تجارب مدیریتی را نیز برقرار کند؛ و زیر نظر کمیته‌ای از افراد تصمیم‌گیر سازمان، در انتشار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی این تجارب نیز مشارکت داشته باشد. با چنین محتوایی می‌توان سازوکارهای مدیریت دانش (مانند یک دانش‌نامه‌ی الکترونیکی) را در سطح مدیریت و رهبری، به شکل مطلوبی راه‌اندازی کرد.

فهرست