درباره ما

مأموریت نشا

گروه توسعه‌ مدیریت نشا، از تشریک مساعی جمعی از مشاوران و مربیان حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی و روان‌شناسی، شکل گرفته‌است. هسته‌ی اصلی نشا متشکل از مدیران پیش‌کسوت و کارشناسان جوانی است که برای حل مهم‏ترین چالش توسعه‌ی کشور، یعنی مدیریت، تلاش می‌کنند. این تیم، به چند دهه فعالیت مؤسسین‌اش متکی است؛ و از سال ۱۳۸۹ تاکنون به صورت منظم و پیوسته، به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشاوره و آموزش مدیریت، پرداخته‌ است. این گروه، تشکّلی است که قصد دارد از طریق ایجاد هم‌افزایی بین عده‌ای از صاحب‌نظران و فعالان، حرکتی بین‌رشته‌ای و زیرساختی را در راستای کمک به توسعه‌ی مدیران و سازمان‌های ایرانی، تسهیل کند. بنابراین، دغدغه‌ها و برنامه‌های نشا گاه خود را در قالب فعالیت‌های فردی اعضا، گاه در قالب حقوقی مستقل، و گاه به شکل همکاری با سایر مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، نشان می‌دهد.

در این سال‌ها، نشا جهت‌گیری ممتازی را برای بازنگری در مأموریت و شیوه‌های فعالیت‌ خود در پیش گرفته است. برمبنای این جهت‌گیری، مأموریت نشا به صورت زیر بازتعریف شده است:

 

فهرست