برنامه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی مدیران فروش پیک برتر

* آقای فرحزادی مدیریت این برنامه را بر عهده داشته‌اند.

شرکت پیک برتر به عنوان یکی از مهم­ترین صاحبان رسانه‏های تبلیغات محلی و دیجیتال، در سال 1394 برای حرکت جدی­تر در مسیر رشد و توسعه‌ی کسب‌و‌کار، تحول در تیم فروش 500 نفره‌ی خود را آغاز کرد. پیک برتر در راستای توسعه‌ی سازمان فروش خود، ارزیابی و توسعه‌ی مدیران فروش را پیش از هر اقدام دیگری، در دستور کار قرار داده است.

در این راستا، ابتدا مدیران فروش با حضور در یک دوره‌ی میان‌مدت آموزشی، برای ورود به فرایند توسعه آماده شدند. سپس مدل شایستگی­های مدیران فروش براساس استراتژی­های توسعه سازمان تدوین گردید؛ و بر اساس این مدل، کانون ارزیابی مدیران فروش برگزار شد. در ادامه، نتایج ارزیابی هریک از افراد، هم به صورت کتبی و هم در جلسات انفرادی، برای ایشان تبیین شد.

اینک یک برنامه‌ی آموزشی پیوسته برای همراه‌سازی و توسعه‌ی مدیران ارشد (هیأت‌مدیره‌) پیک برتر در حال اجرا است؛ چرا که برای رشد و توسعه در هریک از سطوح مدیریتی شرکت، به همراهی و توسعه در سایر سطوح (علی‌الخصوص در تیم رهبری) نیز احتیاج است. از سوی دیگر براساس یافته‌های کانون ارزیابی، طراحی و اجرای یک برنامه‌ی جامع برای توسعه مدیران فروش نیز در جریان است.

فهرست